ریتم و صدا برای کیبوردهای کرگ

KORG PA500 PERSIAN STYLES